Sökning

Om oss

Finlands nationalmuseum

Finlands nationalmuseum är en del av Museiverkets organisation. Det är ett riksomfattande kulturhistoriskt museum vars uppgift är att undersöka, utöka och presentera det materiella kulturarvet. Finlands nationalmuseums omfattande och gamla kulturhistoriska samlingar består av mer än en halv miljon föremål. Föremålen berättar om Finlands historia, dagens Finland, folkkultur, de finsk-ugriska folkens kultur och om kulturer i olika världsdelar.

Finlands nationalmuseum svarar för verksamheten vid åtta andra museer samt Tavastehus slott och Olofsborg, och deltar i utvecklingen av museiverksamheten inom sin egen bransch.

Finlands nationalmuseum →